Portfolio > Stone

San Francisco
San Francisco
2007